ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ

Στις αρχές του 9ου αιώνα , στο παλάτι στην Κωνσταντινούπολη, έγινε μεγάλη τελετή όπου καλέστηκαν οι πιο αξιόλογες πριγκηπισσες του Βυζαντίου. Ο νεαρος αυτοκράτορας Θεόφιλος θα διάλεγε την μελλοντική του σύζυγο προσφέροντας της ένα μήλο χρυσό. Ξεχωρισε η Κασσιανή που ήταν όχι μόνο όμορφη και μορφωμένη αλλά κι η πιο χαρισματική . Πειρακτικα της είπε ο Θεόφιλος :‘’έκ γυναικός τα χειρω ‘’ ,αναφερωμενος στην Εύα και στο προπατορικό αμάρτημα και η Κασσιανή του απάντησε ‘’και εκ γυναικός τα κρειττω’’ενοωντας την Παναγία που γέννησε τον Χριστο. Τότε μην θέλοντας να απόκτηση εξυπνότερη γυναίκα από τον εαυτό του διάλεξε να παντρευτεί την φρόνιμη Θεοδωρα. Η Κασσιανή έφτιαξε δικό της κοινόβιο μοναστήρι έξω από την Κωνσταντινούπολη κι έγινε ηγουμένη . Ταξίδεψε στην Ιταλία ,στην Κρήτη , και πέθανε στην Κάσο . Έγραψε τα λόγια και τις μελωδίες πόλλων καταπληκτικών ύμνων . Το πιο γνωστό είναι το τροπάριο που ψάλλεται την Μεγάλη Τρίτη κι εκφράζει τον απεγνωσμένο έρωτα της Μαγδαλινης για τον Χριστο που τον αγκαλιάζει όταν είναι πια νεκρός. διασκευή και εκτέλεση τησ μελωδίας τησ Κασσιανής από τον Δημήτρη Βασιλακη

At the beginning of the 9th century, in the palace in Constantinople, a great ceremony took place where the most remarkable princesses of Byzantium were invited.The young emperor Theophilos would choose his future wife by offering her a golden apple. Cassiani stood out who was not only beautiful and educated but also the most charismatic. Theophilos teasingly said to her: "I handle them from a woman", referring to Eva and the original sin and Cassiani answered him "and from a woman I blame them" meaning the Virgin Mary who gave birth to Christ. Then, not wanting to have a smarter woman than himself, he chose to marry the wise Theodora. Cassiani built her own convent outside Constantinople and became abbess. He traveled to Italy, Crete, and died in Kasos. He wrote the words and melodies of many amazing hymns. adaptation and performance of the melody of Cassiani by Dimitris Vasilakis